Personal Web Log
hotdogs May 30th, 2004 2:57:04 pm - Subscribe
later mag roast kami ng mga hotdogs sa backyard... yun lang ang gusto ng mga alaga ko..plus siguro eh mag luluto ako ng corned beef igigisa ko sa bawang at sibuyas then alam na ninyo..walang kamatayan na kanin..then siguro corn also and some ceasar salad, chips..parang bbq na rin ang labas iba nga lang style

ok yanmuna...
(0) Comments
Mood: relaxed


ReCaptcha:

Posting as anonymous Anonymous guest, why not register, or login now.
This site and all of its contents © Copyright yourname.com, 2001 All Rights Reserved.