Personal Web Log
jasmine rice May 29th, 2004 12:26:38 pm - Subscribe
ok.. ang sarap nitong kanin na to...i know pag kain na naman nasa isip ko, pero masarap talaga tong bigas na to esp pag naluto.

then nagluto din ako ng bacon, sarap iulam with kamatis and patis.. while ang aking mga alaga naman ay BLT ang gusto grin.gif

ok..kain muna ako...yummmmm
(0) Comments
Mood: hungry


ReCaptcha:

Posting as anonymous Anonymous guest, why not register, or login now.
This site and all of its contents © Copyright yourname.com, 2001 All Rights Reserved.